ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้อู่ฮั่น สู้ภัยไวรัสโคโรนา

ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 045-3-04637-0 – บริจาคผ่าน SCB EASY APP เลือกเมนู บริจาค > สภากาชาดไทย > และร่วมบริจาค หรือ บริจาคออนไลน์ Click http://bit.ly/TRC-onlineDonation  แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้– ชื่อ-นามสกุล– ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์– แนบหลักฐานการโอนเงิน– ระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ประเทศจีน” จากนั้น กรุณาเลือกส่งเอกสาร เพียงช่องทางเดียว ดังนี้1. โทรสาร 0 2250 0312 (โทรศัพท์เช็คเอกสาร 0-2256-4441)2. โทรสาร 0 2652 4440 (โทรศัพท์เช็คเอกสาร 0-2256-4440)3. อีเมล donation@redcross.or.thหรือบริจาคด้วยตนเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น…