ช่วยไฟป่าออสเตรเลีย

ร่วมส่งน้ำใจ ดับไฟป่าในออสเตรเลีย

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบไฟป่าใน ประเทศออสเตรเลีย ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จการบริจาค –  แจ้งชื่อ-นามสกุล – ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ – เบอร์โทรศัพท์ – แนบหลักฐานการโอนเงิน – ระบุว่า “เพื่อดับไฟป่าในออสเตรเลีย” มายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 1. โทรสาร 0 2250 0312  หรือ 0 2652 4440 2. เว็ปไซต์ www.redcrossfundraising.org/donation-receipt/ 3. ทางอีเมล pr-fund-rc@hotmail.com หรือบริจาคด้วยตัวเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30…