ช่วยวาตภัย

มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ให้การช่วยเหลือพร้อมมอบชุดธารน้ำใจและเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย ลมกรรโชกแรงที่พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี  และจังหวัดสิงห์บุรี