ทรงวางศิลาฤกษ์ภาคบริการโลหิต ราชบุรี

ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี แห่งใหม่

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี แห่งใหม่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 106135 เลขที่ดิน 182 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปิดดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2541 เดิมตั้งอยู่ที่อาคารสโมสรข้าราชการ จังหวัดราชบุรี ถนนอรรถกวี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานในระยะแรก ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายภาค 4 จำนวน 7 จังหวัด รวม 68 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี  เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณงานบริการโลหิตได้เพิ่มขึ้นทุกปีจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โดยขยายศักยภาพในการจัดหาโลหิตบริจาคทั้งภายในสถานที่และออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตด้วยวิธี NAT การเตรียมส่วนประกอบโลหิต…