เชิญเที่ยวงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562’ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ รายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 140 ร้านค้า มีไฮไลท์คือการจัดฉายภาพยนตร์ 4 มิติ เล่าเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จะทำให้ผู้ชมได้รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง รถประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานที่เรียกกันว่า รถเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับลงพื้นที่เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมชิมเมนูไก่ทอดสูตรประทานแสนอร่อยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย มี…