เปิดรับบริจาคช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลมชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จการบริจาค–  แจ้งชื่อ-นามสกุล– ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ– เบอร์โทรศัพท์– แนบหลักฐานการโอนเงิน– ระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโพดุล”มายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้1. โทรสาร 0 2250 0312  หรือ 0 2652 44402. เว็ปไซต์ www.redcrossfundraising.org/donation-receipt/3. ทางอีเมล pr-fund-rc@hotmail.com หรือบริจาคด้วยตัวเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440-3, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218