เชิญเที่ยวงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562’ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ รายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 140 ร้านค้า มีไฮไลท์คือการจัดฉายภาพยนตร์ 4 มิติ เล่าเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จะทำให้ผู้ชมได้รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง รถประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานที่เรียกกันว่า รถเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับลงพื้นที่เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมชิมเมนูไก่ทอดสูตรประทานแสนอร่อยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย มี…

แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการอำนวยการจัดงาน นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดงาน เป็นผู้ให้รายละเอียด และมี กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 140…