กลุ่มส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตวัดมะขาม (ศาลาการเปรียญวัดมะขาม) ถนนติวานนท์