บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป โรง 2 (ด้านข้างออฟฟิศ) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล