ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซอฟต์แวร์จัดการระบบปฎิบัติการเสมือน และระบบปฎิบัติการลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่: 
พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน, 2017 - 18:15
Attachmentขนาด
23-11-60.jpg543.23 KB