ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล

วันที่: 
อังคาร, 14 พฤศจิกายน, 2017 - 09:45
Attachmentขนาด
14-11-60 (1).jpg517.15 KB