ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 5 เครื่อง 

วันที่: 
ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 17:30
Attachmentขนาด
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า.jpg1.51 MB