ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อถุงขยะดำและถุงขยะแดง 21/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อ กล่องลูกฟูกและกล่องโฟม 17/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างทำน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 404,800 ขวด 17/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล 14/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ 14/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต 14/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อ WHOLE BLOOD LEUKOCYTE REMOVAL FILTER จำนวน 40,000 อัน 13/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บพลาสมา (Plasma Storage) อุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส จำนวน 1 งาน 10/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต สำหรับการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ จำนวน 82 เตียง 08/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประมูลราคาค่าเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 06/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประมูลราคาเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารร้านสวัสดิการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 06/11/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้อระบบพิสูจน์และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 06/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติกเนื้อหนา ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 2,800,000 ใบ 03/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบมือถือ จำนวน 115 เครื่อง 03/11/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงส่วนประกอบโลหิตของเลือด จำนวน 1 เครื่อง 19/10/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา (Cell count reagent kit) จำนวน 322,100 ชุดทดสอบ 18/10/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเข็มที่ระลึก 7- 108 ครั้ง พร้อมกล่อง 16/10/2017
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 09/10/2017
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 14/09/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 12/09/2017