ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับระบบประมวลผลแม่ข่ายแบบเสมือน 31/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next-Gen Firewall) 25/01/2018
สอบราคาซื้อสติกเกอร์ดวงเปล่า (ฺBlank Lable) ขนาด 4.8x2 ซม. 22/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจแบบ Card สำหรับ ABO/Rh/Reverse Grouping 19/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 36,000 ชุด 15/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น 15/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตลับหมึก (Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ (HP) 11/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต 11/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 4 หัว 11/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเอชแอลเอ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) 11/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้วสำหรับผู้บริจาคโลหิต 09/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจฮีโมโกลบิน 06/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตสำหรับเก็บรักษาเกล็ดโลหิต 06/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตลับนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์/Compodock Counter) 06/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่าย 04/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณข้อมูลเครื่องแม่ข่าย 27/12/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนภูมิภาค 27/12/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับปลอดเชื้อ 22/12/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ใช้สำหรับระบบ HIIG 22/12/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น สำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 21/12/2017