ประกาศขยายรับสมัคร

ขยายการรับสมัคร ต.นายช่างโยธา-นายช่างเวชภัณฑ์ สถานเสาวภา จำนวน 2 อัตรา 07/02/2017
ขยายการรับสมัครสอบแข่งขัน ต.หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 06/02/2017
ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือก ต.หัวหน้ากลุ่มงาน (วิศวกร 3-5) กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 06/02/2017
ขยายรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ชั่วคราว ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์ และน้ำยา จำนวน 5 อัตรา 27/01/2017
ขยายรับสมัครตำแหน่งต่างๆจำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 26 มกราคม 2560-24 กุมภาพันธ์ 2560 25/01/2017
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 19/01/2017
ขยายการรับสมัคร ต.วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา 18/01/2017
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา 19/01/2017
ขยายการรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา 13/01/2017
ขยายการรับสมัคร ต.วิศวกร 3-5 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 13/01/2017
Syndicate content