ประกาศขยายรับสมัคร

ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการ นักบริหาร 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 02/02/2018
ขยายการรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักบริหาร 8 สำนักงานการคลัง 02/02/2018
ประกาศขยายรับสมัครงานบุคลากรชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา 01/02/2018
ประกาศขยายรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 12 อัตรา 01/02/2018
ประกาศขยายรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 22/01/2018
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 26 อัตรา 10/01/2018
ประกาศขยายการรับสมัครงานบุคลากรชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ วุฒิปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา 10/01/2018
ขยายการรับสมัครตำแหน่งรอง.ผอ.นักบริหาร 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/12/2017
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 18/12/2017
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. จำนวน 17 อัตรา 17/11/2017
Syndicate content