ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงานสำนักงานจัดหารายได้ วุฒิ ปริญญาโท ปริญญาตรี และ ปวส. จำนวน 4 อัตรา 14/02/2018
ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักบริหาร 8 สำนักงานตรวจสอบ 01/02/2018
การรับสมัครงานผู้อำนวยการสักนักงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 30/01/2018
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งบุคลากร 3-5 และตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท 22/01/2018
ประกาศรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา 12/01/2018
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 12/01/2018
สภากาชาดไทยรับสมัตรตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ สำนักงานการคลัง 10/01/2018
ประกาศขยายการรับสมัครงานลูกจ้างประจำ วุฒิ ม.3 และ ม.6 จำนวน 3 อัตรา 10/01/2018
สภากาชาดไทยรับสมัตรตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค นักบริหาร 8 สถานเสาวภา 05/01/2018
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงานตลาด (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา 25/12/2017
Syndicate content