ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการ นักบริหาร 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ