ประกาศขยายรับสมัครงานบุคลากรชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา

Attachmentขนาด
01-02-2561.pdf244.23 KB