ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สำนักงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการประชุม 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน 1 อัตรา

** ผู้สมัคร กรุณาระบุงานให้ชัดเจนว่าสมัครงานการประชุม หรือ งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน **

Attachmentขนาด
3-5 สำนักงานบริหาร.pdf196.12 KB