ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 อัตรา

** ผู้สมัครกรุณาระบุให้ชัดเจน ว่าสมัคร (1) หรือ (2) **

Attachmentขนาด
(ชั่วคราว) ศูนย์อวัยวะ (2).pdf92.99 KB
(ชั่วคราว) ศูนย์อวัยวะ (1).pdf104.69 KB