ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามฯ สำนักงานบริหาร