ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ