ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ (เพิ่มเติม)