ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่ง พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ