ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่ง พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ