ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งบุคลากร 3-5 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล