ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้