ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ