ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ