ข่าวรับสมัครงาน

สภากาชาดไทยรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร นักบริหาร 8 สถานเสาวภา 12/12/2017
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร 3-5 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 6 อัตรา 08/12/2017
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ป.ตรี, ป.โท, ปวส, ปวช. ม.6 จำนวน 14 อัตรา 08/12/2017
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 08/12/2017
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 07/12/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา 07/12/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 07/12/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 07/12/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 07/12/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 07/12/2017