ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ