ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน วิทยาจารย์ 7 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย