ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 จังหวัดจันทบุรี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด