ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาล3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ