ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้