ประกาศรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา