สภากาชาดไทยรับสมัตรตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ สำนักงานการคลัง