ประกาศขยายการรับสมัครงานลูกจ้างประจำ วุฒิ ม.3 และ ม.6 จำนวน 3 อัตรา