ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูน์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย