ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ 4 สำนักงานตรวจสอบ 16/02/2018
ประกาศรับสมัครงานสำนักงานจัดหารายได้ วุฒิ ปริญญาโท ปริญญาตรี และ ปวส. จำนวน 4 อัตรา 14/02/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 14/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม) 14/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 14/02/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา 13/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามฯ สำนักงานบริหาร 08/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งบุคลากร 3-5 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 08/02/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 06/02/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 06/02/2018