แบนเนอร์ช่วยเหลือช่วยไฟป่าออสเตรเลีย

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปันน้ำใจ

เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบไฟป่าใน ประเทศออสเตรเลีย

ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”
ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จการบริจาค
–  แจ้งชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ
– เบอร์โทรศัพท์
– แนบหลักฐานการโอนเงิน
– ระบุว่า “เพื่อดับไฟป่าในออสเตรเลีย”
มายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. โทรสาร 0 2250 0312  หรือ 0 2652 4440
2. เว็ปไซต์ www.redcrossfundraising.org/donation-receipt/
3. ทางอีเมล pr-fund-rc@hotmail.com

หรือบริจาคด้วยตัวเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440-3, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218