ทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 07.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 32 รูป ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี   สภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้นในต้นรัตนโกสินทรศก 112 (พ.ศ. 2436) ขณะนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์สยาม” เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ และส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ทว่าไม่มีองค์กรการกุศลใดๆ ให้ความช่วยเหลือและให้การพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เห็นว่าสตรีชาวสยามสามารถมีบทบาทสนับสนุนช่วยเหลือเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสงครามได้ จึงชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัคร และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ขอให้ทรงนำความขึ้น กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น … Continue reading ทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี