ประธานสภากาชาดเยอรมันเข้าเยี่ยมฯ สภากาชาดไทย

 

นางแกร์ดา ฮาสเซ็ลเฟลดท์ (Gerda Hasselfeldt) ประธานสภากาชาดเยอรมัน พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือระหว่างสภากาชาดเยอรมันและสภากาชาดไทยโดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนจากสภากาชาดไทยให้การต้อนรับณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)เมื่อวันพฤหัสบดีที่29 มีนาคม2561

 

   

 

   

 

SCBInet