คลีนิคนิรนาม งดให้บริการระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561

ประกาศ : คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะงดให้บริการระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มโทร. 0 2251 6711-5

SCBInet