สภากาชาดไทยรับมอบเงินจากนายธงชัย ล่ำซำ เพื่อบำรุงกิจการสภากาชาดไทย

 
  
 
สภากาชาดไทยรับมอบเงินจากนายธงชัย ล่ำซำ เพื่อบำรุงกิจการสภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค จากนายธงชัย ล่ำซำ และครอบครัว
เพื่อบำรุงกิจการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท
ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

SCBInet