แถลงข่าวโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”เป็นโครงการหลักรณรงค์บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยมี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย   ศิลปินดารา  ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริจาคโลหิต อาทิ ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผช.ผอ.รพ. จุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู, คุณฌอห์น-จินดาโชติ ดารานักแสดง, คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการบริษัท เซิร์ซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, คุณเฉลิมวุฒิ ชมะนันท์ SVP Project Director บมจ.ธนาคารไทยพาณิย์ อ.พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์ ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และตัวแทนผู้ป่วย คุณณิชชารีย์ เดชส่งจรัส ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ปัจจุบันหายขาดจากโรคแล้วด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และรับโลหิตในการรักษา ร่วมพูดคุย ในประเด็น “เปลี่ยน (ควมคิด) ปลูก (จิตสำนึก) การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน”

 

ทั้งนี้ ได้มีพิธีรับมอบโปสเตอร์โครงการหลัก รณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ดังนี้ 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 3. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พิธีมอบรางวัลการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

 

 

และพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ผลิตโดย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จ.ชลบุรี โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

 

รวมทั้ง มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”  ประเภทระดับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป 

SCBInet