ตรุษจีนนี้ กาชาดชวนมอบโลหิต เป็นมงคลชีวิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลบริจาคโลหิตรับเทศกาลวันตรุษจีน ในโครงการ “ตรุษจีนนี้ มอบโลหิต เป็นมงคลชีวิต”ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  

          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า เนื่องในวันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงถือโอกาสนี้ เชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ“ตรุษจีนนี้ มอบโลหิต เป็นมงคลชีวิต” ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  เพื่อร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งถือเป็นวันมงคลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย และเป็นการรณรงค์ให้ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 

จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  บริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี  ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99  ต่อ 1101  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1770

 

SCBInet