วาเลนไทน์นี้ กาชาดชวนแสดงพลังแห่งรัก ด้วยการให้โลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ชวนร่วมแสดงพลังแห่งรัก และการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยในวันวาเลนไทน์  ในโครงการ “เติมใจให้กัน ยิ่งให้ ยิ่งได้ใจ”วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 -19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ     

      นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นเดือนแห่งความสุขที่อบอวนไปด้วยกลิ่นไอแห่งความรัก  เพราะมีวันสำคัญ คือ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก หรือวาไลน์ไทน์  เป็นวันที่คนทั่วโลกแสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีอยากให้คนที่รักมีความสุข  โอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงได้จัดโครงการ “เติมใจให้กัน ยิ่งให้ยิ่งได้ใจ” ในวันพุธที่ 14  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้การแสดงออกถึงความรัก และน้ำใจให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการน้ำใจจากผู้บริจาคโลหิต พร้อมทั้ง เชิญชวนคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือคนรัก มาร่วมแสดงพลังแห่งความรักด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอันเป็นที่รัก ต่อไป   

     จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  บริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี  ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99  ต่อ 1101 

SCBInet