สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในซอยรามบุตรี บ้านเลขที่ 227 แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพฯ

  

SCBInet