สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เยียมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

   

วันที่ 31 มกราคม 2561 Dr. Emanuele Capobianco ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา และคณะ เยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจหลัก และการบริการทางการแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

SCBInet